Opvragen medische informatie (machtiging)

U herkent het vast; Iemand uit uw gezin is bij de (huis)arts geweest en er zijn nog wat vragen of u belt voor een uitslag. U belt en dan krijgt u te horen dat er geen informatie aan u verstrekt kan worden in verband met de privacy. Raar dat u, als partner, kind van een oudere patiënt of als ouder van een kind, geen informatie krijgt, u behoort toch tot het gezin? 

Toch is het niet vanzelfsprekend dat u het goed vindt dat uw informatie opgevraagd wordt door anderen. Wij willen dit volgens de richtlijnen uit de 'Wet Bescherming Persoonsgegevens' uitvoeren. 

Het kan dus voorkomen dat u jarenlang een persoon in uw omgeving heeft die met uw toestemming uw uitslagen opvraagt en dat nu de assistente vraagt om een ingevuld machtigingsformulier. Wij willen er voor zorgen dat uw gegevens zorgvuldig bewaard en gedeeld worden. 

Onderaan deze pagina vindt u het formulier dat u kunt downloaden en printen.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens

Deze wet is meer bekend onder de naam "privacywet". Hierin is geregeld dat de gegevens die wij van u verzamelen, bij ons is dat uw medische dossier, goed beveiligd moeten zijn en wij zorgvuldig met deze gegevens om moeten gaan. Al uw gegevens die wij nodig hebben om u goede zorg te verlenen staan bij ons in een apart computersysteem, een zogenaamd Huisartsen Informatie Systeem (H.I.S) en dat is op meerder manieren beveiligd en alleen onze medewerkers hebben toegang. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht rondom alle medische gegevens die zij onder ogen krijgen of moeten verwerken. Als u verwezen bent naar een specialist dan worden de (verwijs)brieven, versleuteld en gecodeerd via een speciaal beveiligde internetlijn doorgestuurd. Dat is ook de reden dat wij geen medische vragen beantwoorden en medische informatie doorsturen/mailen via de "gewone" internetverbindingen. Wij doen er alles aan uw medische gegevens veilig te stellen en zo hoort het ook.

Wij hopen u met deze informatie voldoende geïnformeerd te hebben. Met uw vragen bent u uiteraard welkom.

©2022 Huisartsenpraktijk ten Berge, Eindhoven
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin