NIEUWS

Verklaringen

Wij krijgen steeds vaker de vraag of we een verklaring/brief willen schrijven. Dit gaat dan bijvoorbeeld over een brief voor een reisverzekering, een vergoeding, het recht op een andere woning, een parkeervergunning voor gehandicapten of een gezondheidsverklaring voor een sport. De KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst heeft hier een duidelijke richtlijn over. De eigen huisarts mag deze verklaring NIET afgeven. 

Lees HIER verder

Zwangerschapsverlof

De komende maanden zullen zowel drs. Sanders als mw. van As afwezig zijn i.v.m. met zwangerschapsverlof. Hierdoor is het mogelijk dat het langer duurt voordat u een afspraak kunt maken op het spreekuur. 

De STAP naar gezonder

De STAP naar gezonder is er voor alle inwoners van de Brainportregio. Dit zijn de gemeenten in het zuidoosten van Brabant. Op de website STAPnaarGezonder vind u alle informatie. Er is een breed aanbod van activiteiten en cursussen, maar ook zijn er heel veel tips te vinden. Activiteiten zijn er voor iedereen en houden rekening met eventuele beperkingen. 

Naast de activiteiten en de cursussen is er ook informatie te vinden over bijvoorbeeld, aanpassingen in huis, lotgenotencontact of maaltijdservices als het koken even niet meer lukt. 

  Een website om eens rustig voor te gaan zitten. 

Kunt u ons helpen?

Het blijft erg druk aan de telefoon. Wij vinden het heel vervelend dat de wachttijd aan de telefoon soms zo lang is. U kunt ons helpen!

We zien dat heel veel telefoontjes eigenlijk niet bij de huisarts horen. Het zou ons erg helpen als u, voordat u ons belt, kijkt op Thuisarts.nl , Thuisarts.nl is een website opgezet door o.a. het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en bevat heel veel zinvolle informatie over ziek zijn en klachten. Als u Thuisarts.nl raadpleegt voor u belt zult u zien dat u goede en adequate adviezen krijgt. In veel gevallen zult u niet meer hoeven bellen of de huisarts hoeven bezoeken.

Natuurlijk willen wij iedereen die dat wil op het spreekuur laten komen maar we zien dat dat niet meer kan. De wachttijden voor een afspraak lopen op, soms kunt u pas een aantal dagen later terecht (als een klacht niet spoedeisend is). Dit is een ontwikkeling die bij praktisch iedere huisarts zichtbaar is.

Helpt u ons door op Thuisarts.nl te kijken?.

 Opvragen informatie door derden

Regelmatig hebben wij kinderen/mantelzorgers/familie van patiënten aan de telefoon die bijvoorbeeld uitslagen opvragen. Dit bestaat al jaren en daarvan weten we ook dat het akkoord is. Toch is dat met de huidige wetgeving niet voldoende. Om informatie op te kunnen vragen voor iemand anders dan uzelf (uitgezonderd kinderen onder de 16 jaar) hebben wij een ingevuld machtigingsformulier nodig.  

Toch is het niet vanzelfsprekend dat u het goed vindt dat uw informatie opgevraagd wordt door anderen. Wij willen dit volgens de richtlijnen uit de 'Wet Bescherming Persoonsgegevens' uitvoeren.

Het kan dus voorkomen dat u jarenlang een persoon in uw omgeving heeft die met uw toestemming uw uitslagen opvraagt en dat nu de assistente vraagt om een ingevuld machtigingsformulier. Wij willen er voor zorgen dat uw gegevens zorgvuldig bewaard en gedeeld worden.

Op de pagina Opvragen Medische Informatie vindt u meer informatie en ook het machtigingsformulier 

E-mailadres

I.v.m. de oplopende wachttijd aan de telefoon willen wij u er op attenderen dat wij een e-mailadres hebben. U kunt daar uw niet dringende medische vragen op stellen. Wij proberen u z.s.m. antwoord hier op te geven. Ons e-mailadres is: infotenberge@ezorg.nl 


Herhaalrecepten

I.v.m met de drukte in onze praktijk willen wij u erop attent maken dat u herhaalrecepten kunt bestellen via onze website of via onze receptenlijn (040-2431004 en toets 2).

Wij hopen op uw medewerking en begrip!

Inleveren urine voor onderzoek

Urine voor onderzoek kunt u tot 09.30 uur inleveren bij de assistente. Hierna kunnen wij dit helaas niet meer nakijken, tenzij u anders heeft afgesproken met de assistente.

Wist u dat u urine kunt opvangen in ieder schoon potje? U kunt alleen urine laten onderzoeken die kort geleden is opgevangen. De assistente zal u, bij het vermoeden van een urineweginfectie, een aantal vragen stellen en de antwoorden hierop gebruiken bij het stellen van de diagnose.

Dubbele afspraak

Wist u dat de huisarts maar tien minuten per afspraak heeft? Als u meer dan één klacht klacht heeft of denkt langer dan tien minuten nodig denkt te hebben dan kunt u bij de assistente vragen of zij een dubbele afspraak voor u wilt inplannen. De huisarts heeft dan meer tijd voor u. 

'Kosten bij 'niet verschijnen'

Wij hanteren in onze praktijk een tarief voor patiënten die zonder bericht wegblijven bij een afspraak

Het aantal patiënten, dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren sterk toegenomen. "Vergeten" is de belangrijkste oorzaak. Vergeten is menselijk, maar ook het aantal patiënten dat de spreekuren in de huisartsenpraktijk wil bezoeken neemt nog steeds toe.

Het is daarom voor een huisartsenpraktijk erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt. Het betekent tijdverlies, maar ook dat er op dat moment niet iemand anders kan worden geholpen. Ook veel ziekenhuizen en tandartspraktijken hanteren daarom tegenwoordig een zogenoemd wegblijftarief. 

U kunt HIER meer informatie vinden over het wegblijftarief

©2022 Huisartsenpraktijk ten Berge, Eindhoven
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin