NIEUWS

Kunt u ons helpen?

Het blijft erg druk aan de telefoon. Wij vinden het heel vervelend dat de wachttijd aan de telefoon soms zo lang is. U kunt ons helpen!

We zien dat heel veel telefoontjes eigenlijk niet bij de huisarts horen. Het zou ons erg helpen als u, voordat u ons belt, kijkt op Thuisarts.nl , Thuisarts.nl is een website opgezet door o.a. het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en bevat heel veel zinvolle informatie over ziek zijn en klachten. Als u Thuisarts.nl raadpleegt voor u belt zult u zien dat u goede en adequate adviezen krijgt. In veel gevallen zult u niet meer hoeven bellen of de huisarts hoeven bezoeken.

Natuurlijk willen wij iedereen die dat wil op het spreekuur laten komen maar we zien dat dat niet meer kan. De wachttijden voor een afspraak lopen op, soms kunt u pas een aantal dagen later terecht (als een klacht niet spoedeisend is). Dit is een ontwikkeling die bij praktisch iedere huisarts zichtbaar is.

Helpt u ons door op Thuisarts.nl te kijken?.

Vertrek drs. Emmerzaal

Op 24 februari aanstaande zal drs. Emmerzaal voor het laatst werkzaam zijn binnen onze praktijk. Zij gaat verhuizen en zal dan te ver van de praktijk wonen. 

Zij heeft de patiënten die zij regelmatig ziet al op de hoogte gebracht. 

 Opvragen informatie door derden

Regelmatig hebben wij kinderen/mantelzorgers/familie van patiënten aan de telefoon die bijvoorbeeld uitslagen opvragen. Dit bestaat al jaren en daarvan weten we ook dat het akkoord is. Toch is dat met de huidige wetgeving niet voldoende. Om informatie op te kunnen vragen voor iemand anders dan uzelf (uitgezonderd kinderen onder de 16 jaar) hebben wij een ingevuld machtigingsformulier nodig.  

Toch is het niet vanzelfsprekend dat u het goed vindt dat uw informatie opgevraagd wordt door anderen. Wij willen dit volgens de richtlijnen uit de 'Wet Bescherming Persoonsgegevens' uitvoeren.

Het kan dus voorkomen dat u jarenlang een persoon in uw omgeving heeft die met uw toestemming uw uitslagen opvraagt en dat nu de assistente vraagt om een ingevuld machtigingsformulier. Wij willen er voor zorgen dat uw gegevens zorgvuldig bewaard en gedeeld worden.

Op de pagina Opvragen Medische Informatie vindt u meer informatie en ook het machtigingsformulier 

E-mailadres

I.v.m. de oplopende wachttijd aan de telefoon willen wij u er op attenderen dat wij een e-mailadres hebben. U kunt daar uw niet dringende medische vragen op stellen. Wij proberen u z.s.m. antwoord hier op te geven. Ons e-mailadres is: infotenberge@ezorg.nl 


Online dossier

Er zijn heel veel ontwikkelingen met betrekking tot het inzien van uw medische gegevens. De praktijk voldoet aan alle normen die gesteld zijn aan een PGO (Persoonlijke Gezondheids Omgeving). via een PGO kunt u zelf uw zorgaanbieders selecteren en uw gegevens inzien. Wij maken gebruik van CGMLive .

Om online inzage te kunnen krijgen kunt u ons mailen. U ontvangt dan een toestemmingsformulier. Nadat u dit getekend en naar ons heeft teruggestuurd krijgt u van ons de gegevens die u nodig heeft om in te loggen. U kunt alleen toestemming voor uzelf aanvragen!

Wij verzoeken u hierover niet telefonisch contact op te nemen. Via de mail is alles te regelen en dit voorkomt onnodig lange wachttijden aan de telefoon. Bedankt voor uw begrip!

Actueel: Coronavirus (COVID-19)


Vanwege de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) zijn wij beperkt bereikbaar. Alle afspraken die niet noodzakelijk zijn worden op dit moment afgezegd, er zijn alleen afspraken beschikbaar voor spoedgevallen. Volgens de richtlijnen doen huisartsen zoveel mogelijk per telefoon. 
De praktijk is telefonisch bereikbaar van 08.00-12.00 uur en van 15.00-17.00 uur. Wij vragen u uitsluitend telefonisch contact te zoeken indien noodzakelijk. Voor het aanvragen van herhaalrecepten kunt u gebruik maken van de receptenlijn (optie 2 in het telefonische keuzemenu) of deze aanvragen via de website of per email (infotenberge@ezorg.nl). 
Wij vragen u om NIET naar de praktijk te komen tenzij u een afspraak heeft! 

U kunt de meest recente informatie over de uitbraak vinden op de website van het RIVM, Thuisarts.nl of contact zoeken met de speciaal ingestelde telefoonlijn: 0800-1351. Wij vragen u dringend om niet de praktijk te bellen met algemene vragen omtrent het Coronavirus. Kijkt u eerst op Thuisarts.nl. Ook als u verkoudheidsklachten raden wij u aan om eerst Thuisarts.nl te raadplegen voordat u contact opneemt met de praktijk. 

Herhaalrecepten

I.v.m met de drukte in onze praktijk willen wij u erop attent maken dat u herhaalrecepten kunt bestellen via onze website of via onze receptenlijn (040-2431004 en toets 2).

Wij hopen op uw medewerking en begrip!

Inleveren urine voor onderzoek

Urine voor onderzoek kunt u tot 10.00 uur inleveren bij de assistente. Hierna kunnen wij dit helaas niet meer nakijken, tenzij u anders heeft afgesproken met de assistente.

Wist u dat u urine kunt opvangen in ieder schoon potje? U kunt alleen urine laten onderzoeken die kort geleden is opgevangen. De assistente zal u, bij het vermoeden van een urineweginfectie, een aantal vragen stellen en de antwoorden hierop gebruiken bij het stellen van de diagnose.

Dubbele afspraak

Wist u dat de huisarts maar tien minuten per afspraak heeft? Als u meer dan één klacht klacht heeft of denkt langer dan tien minuten nodig denkt te hebben dan kunt u bij de assistente vragen of zij een dubbele afspraak voor u wilt inplannen. De huisarts heeft dan meer tijd voor u. 

'Kosten bij 'niet verschijnen'

Wij hanteren in onze praktijk een tarief voor patiënten die zonder bericht wegblijven bij een afspraak

Het aantal patiënten, dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren sterk toegenomen. "Vergeten" is de belangrijkste oorzaak. Vergeten is menselijk, maar ook het aantal patiënten dat de spreekuren in de huisartsenpraktijk wil bezoeken neemt nog steeds toe.

Het is daarom voor een huisartsenpraktijk erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt. Het betekent tijdverlies, maar ook dat er op dat moment niet iemand anders kan worden geholpen. Ook veel ziekenhuizen en tandartspraktijken hanteren daarom tegenwoordig een zogenoemd wegblijftarief. 

U kunt HIER meer informatie vinden over het wegblijftarief

©2022 Huisartsenpraktijk ten Berge, Eindhoven
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin