Inschrijven nieuwe patienten

Indien u zich wilt inschrijven als patiënt in onze huisartsenpraktijk dan kunt u hieronder de inschrijfformulieren vinden. U kunt deze afdrukken, invullen en bij onze praktijk inleveren. U kunt deze formulieren niet online versturen.

Bij het wisselen van een huisartsenpraktijk hoort de inschrijving in de nieuwe praktijk, maar ook de uitschrijving bij uw oude praktijk goed geregeld te worden. Dit is met name van belang omdat zorgverzekeraars namens u de betalingen aan de huisarts verrichten. Het moet dus voor iedereen duidelijk zijn waar en wanneer u staat ingeschreven. Dit voorkomt problemen.
Graag verzoeken wij u de gegevens op het inschrijfformulier en verklaring inschrijving nieuwe huisartsenpraktijk in te vullen, te ondertekenen en aan ons te retourneren.
Wilt u bij uw inschrijving meenemen:


• Ingevulde inschrijfformulieren van uzelf en evt. medebewoner(s)
• identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart)


U bent zelf verantwoordelijk voor uitschrijving bij uw vorige huisarts en de overdracht van uw medisch dossier.
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u hiervoor terecht bij de doktersassistente.

Bent u 75 jaar of ouder?

Wij, als huisartsenpraktijk ten Berge vinden het belangrijk dat u zo lang en zo gezond mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen.
Speciaal daarvoor hebben wij een zorgstraat ontwikkeld waarin wij extra zorg en aandacht bieden aan patiënten die 75 jaar of ouder zijn, indien dit nodig is.
Om in kaart te brengen of u hiervoor in aanmerking komt, vragen wij u om deze onderstaande lijst, samen met uw inschrijving mee te sturen.
Dus: bent u 75 jaar of ouder en wilt u zich inschrijven bij huisartsenpraktijk ten Berge. Vul dan ook het Laatste (vierde) formulier in. (Kom startdocument TraZag) 


U kunt de formulieren downloaden door op onderstaande knoppen te klikken

(let op: er zijn drie/vier formulieren! U dient die afzonderlijk te downloaden)