Klachten?

KLACHTENFORMULIER

Klachtenregeling

Als huisartsenpraktijk willen we u zo goed mogelijk van dienst zijn. Heeft u klachten of opmerkingen over het functioneren van de praktijk laat het ons dan weten. Wij zijn geïnteresseerd in uw op- of aanmerkingen. Het stelt ons in de gelegenheid om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

De praktijk beschikt over een klachtenregeling. Hierbij volgen we het Model Klachtenregeling dat is opgesteld door o.a. de Landelijke Huisartsen Vereniging. De praktijk is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Deze informatie is ook te vinden op de website van de SKGE.

De procedure verloopt in 3 stappen:

  1. Eerst willen we graag proberen de klacht samen met u op te lossen.  Download hier het klachtenformulier of vraag een klachtenformulier bij de assistente. U kunt ook u de klacht telefonisch kenbaar maken aan de assistente of een gesprek aanvragen bij de huisarts. Vraag de assistente om hiervoor een dubbel consult in te plannen. Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.
  2. Mochten we er niet samen uit komen, dan zal de klachtenfunctionaris van de SKGE proberen tot een oplossing te komen. Hiertoe kan een vragenformulier worden ingevuld op de website van de SKGE.
  3. Als ook hiermee de klacht niet verholpen is kan de patiënt de klacht indienen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Ook hierover vindt u informatie op de website van de SKGE.
©2022 Huisartsenpraktijk ten Berge, Eindhoven
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin