Huisartsenpraktijk   ten Berge 

Barrierweg 3b, 5622CL Eindhoven                           040-2431004                                                                           infotenberge@ezorg.nl                                    

Maatregelen COVID-19

                  De praktijk is alleen toegankelijk als u een afspraak heeft.  Binnen de praktijk is het                         dragen van een mondmasker verplicht. 

Wij proberen zoveel mogelijk telefonisch en per mail af te handelen. 

Op dit moment is het erg druk aan de telefoon, de wachttijd is langer dan normaal. Herhaalrecepten kunt u aanvragen via de receptenlijn, per mail of via de herhaalservice van de apotheek. 

Voor niet dringende zaken kunt u ons mailen op:  infotenberge@ezorg.nl

Vaccinaties COVID-19

Binnenkort zullen wij starten met de COVID-19 vaccinaties. Zoals de overheid voorschrijft starten wij het vaccineren van patiënten geboren in 1956 en 1957. U  ontvangt binnenkort een oproep van ons.  Daarnaast worden ook personen met morbide obesitas met een BMI hoger dan 40 in deze ronde gevaccineerd. Is uw BMI hoger dan 40 en vermoedt u dat dat niet bij ons bekend is? Neem dan even contact met ons op.  (telefonisch of per mail). Mocht u twijfelen aan uw BMI kunt u een afspraak maken op het spreekuur waarbij uw BMI bepaalt zal worden. 

Patiënten met een BMI lager dan 40 komen niet in aanmerking voor een vaccinatie in deze ronde.  

Vertrek Assistente

Helaas gaat onze assistente Nikki de praktijk verlaten. 

Haar laatste werkdag zal zijn op 18-01-2021.

Nieuwe medewerker

Per 01-01-2021 zal drs. M. Fajta bij ons werkzaam zijn

Inschrijven als nieuwe patiënt?

Bent u op zoek naar een andere huisarts in Eindhoven en bestaat uw postcode uit de volgende cijfers: 5612, 5621, 5622, 5623, 5624, 5625, 5626, 5627, 5628 of 5631

Dan kunt u zich laten overschrijven naar onze praktijk. Meer informatie en de inschrijfformulieren vindt u op de pagina: Inschrijven en Uitschrijven.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met de praktijk (040-2431004). Op dit moment kan het telefonisch erg druk zijn, houdt u rekening met een langere wachttijd. 

Actueel: Coronavirus (COVID-19)

Vanwege de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) zijn wij beperkt bereikbaar. Alle afspraken die niet noodzakelijk zijn worden op dit moment afgezegd, er zijn alleen afspraken beschikbaar voor spoedgevallen. Volgens de richtlijnen doen huisartsen zoveel mogelijk per telefoon. 

De praktijk is telefonisch bereikbaar van 08.00-12.00 uur en van 15.00-17.00 uur.  Wij vragen u uitsluitend telefonisch contact te zoeken indien noodzakelijk.  Voor het aanvragen van herhaalrecepten kunt u gebruik maken van de receptenlijn (optie 3 in het telefonische keuzemenu) of deze aanvragen via de website of per email (infotenberge@ezorg.nl).  
Wij vragen u om NIET naar de praktijk te komen tenzij u een afspraak heeft! 

U kunt de meest  recente informatie over de uitbraak vinden op de website van het RIVM, Thuisarts.nl of contact zoeken met de speciaal ingestelde telefoonlijn: 0800-1351
Wij vragen u dringend om niet de praktijk te bellen met algemene vragen omtrent het Coronavirus. Kijkt u eerst op Thuisarts.nl. Ook als u verkoudheidsklachten raden wij u aan om eerst Thuisarts.nl te raadplegen voordat u contact opneemt met de praktijk. 

Wij realiseren ons dat dit ingrijpende maatregelen zijn en hopen uiteraard dat deze van korte duur zijn.  Op het moment dat er wijzigingen zijn kunt u deze ook vinden op bovenstaande websites en via de landelijke nieuwsuitzendingen. 
Wij hopen op uw begrip en medewerking. 

SPOEDGEVALLEN

Bij levensbedreigende aandoeningen belt u: 112

Dit nummer is alleen voor medische spoed, maak er verantwoord gebruik van.

Spoed buiten praktijkuren: Voor dringende medische problemen 's avonds, 's nachts en in het weekeinde kunt u zich wenden tot de Centrale Huisartsenpost. 

U dient van tevoren een afspraak te maken via 088 8765151   (nummer gewijzigd)

ONZE DIENSTEN

REGULIERE HUISARTSENZORG

Huisartsenzorg bestaat onder andere uit: Beoordeling en behandeling van medische klachten. De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor medische klachten en handelt een groot deel van alle klachten zelf af.

(Laboratorium)diagnostiek aanvragen. Om te bepalen waar u last van heeft (het stellen van de diagnose) kan een huisarts testen aanvragen bij (huisartsen)laboratoria. Op basis van de resultaten van de test kan de huisarts vervolgens de juiste behandeling bepalen.

Doorverwijzen naar een specialist in het ziekenhuis voor verder onderzoek of behandeling

Voorschrijven van medicijnen

 


OUDERENZORG

Ouderenzorg richt zich op ingewikkelde gezondheidsproblemen. Het gaat dan vaak om meerdere ziekten en stoornissen op lichamelijk, geestelijk en/of sociaal gebied waardoor zelfstandig functioneren en de kwaliteit van het leven negatief beïnvloed wordt. Oudere mensen zijn niet perse zieke mensen. Maar de hoge leeftijd maakt wel kwetsbaar. Kwetsbaarheid is eigenlijk een wankel evenwicht. Als er één ding fout gaat kunnen de gevolgen groot zijn op meerdere terreinen. De huisarts vindt het heel belangrijk om uw situatie goed en tijdig in kaart te brengen en met u te bespreken. Zo kunnen problemen vroeg herkend worden en kan de huisarts u helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven


REIZIGERSADVISERING

Huisarts Ten Berge heeft zich gespecialiseerd in het geven van reizigersadvies. Dit is in samenwerking met apotheek Rutten (ook gevestigd in Gezondheidscentrum MensZorg). U krijgt een advies op maat, rekeninghoudend met evt. chronische aandoeningen en de andere medicijnen die u gebruikt. U kunt hiervoor bellen met de assistente of dit reisanamneseformulier uitprinten, invullen en inleveren. Wij vragen u uw e-mailadres op het formulier te vermelden voor een soepele afhandeling. 
RIJBEWIJSKEURING

Mensen van 75 jaar en ouder moeten zich medisch laten keuren om hun rijbewijs te behouden. De rijbewijs- of medische keuring is bedoeld om vast te stellen of iemand lichamelijk en geestelijk voldoende gezond is om veilig en zelfstandig een voertuig te kunnen besturen.

Houdt u er rekening mee dat de wachttijd bij het CBR enkele maanden is. Wij versturen uw aanvraag digitaal naar het CBR waardoor deze snel in behandeling wordt genomen. 

U kunt hiervoor bellen met de assistente.


HERHAALRECEPTEN & AFSPRAKEN

Wilt u een afspraak maken of een herhaalrecept aanvragen? Dat kan via onderstaand formulier. Na ontvangst sturen wij u zo snel mogelijk een bevestiging via e-mail. Pas na deze bevestiging is uw aanvraag geldig. 

NHG Praktijkaccreditering


Onze praktijk is geaccrediteerd. Accreditatie is het kwaliteitskeurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Dit keurmerk toont aan dat een praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen en constant werkt aan kwaliteitsverbetering. Op deze manier zorgt onze praktijk ervoor dat de huisartsenzorg die wij verlenen optimaal is en blijft.