Huisartsenpraktijk ten Berge

Barrierweg 3B, 5622CL EINDHOVEN          

040-2431004 (toets 1 voor medische spoed)

infotenberge@ezorg.nl       

Belangrijke informatie

In verband met zwangerschapsverlof van een assistente en personeelstekort zijn wij helaas genoodzaakt om vanaf 19-12-2022 t/m 08-05-2023 de bereikbaarheid van de praktijk aan te passen.

Telefonisch bereikbaar: 08.00-10.00 uur 10.30-12.30 uur en 15.00-16.00 uur 

16.00 - 17.00 uur alleen voor spoedvragen. 

Aan de balie zal de assistente minder aanwezig zijn.

Wij hopen op uw begrip hiervoor


Agressie

Steeds vaker krijgt de praktijk te maken met agressie en zelfs bedreiging. Wij tolereren dit niet!
Het zijn vooral onze doktersassistentes die hiermee te maken krijgen. De assistente is geschoold om uw klachten uit te vragen en  aan de hand daarvan te bepalen wat er moet gebeuren. als zij daaraan twijfelt zal zij overleggen met de huisarts. De huisartsenzorg staat enorm onder druk, wij begrijpen als geen ander dat dat soms frustrerend is. Toch is agressie nooit de oplossing. 

 Wij trekken een duidelijke grens: Het slecht behandelen, intimideren of agressief gedrag vertonen naar onze medewerkers in de praktijk is niet acceptabel. Ons team is er voor u als patiënt, maar voor agressie is daarbij geen plek. Het kan er zelfs toe leiden dat u uit de praktijk gezet wordt en dat wij aangifte doen bij de politie. 


Kunt u ons helpen?

Het blijft erg druk aan de telefoon. Wij vinden het heel vervelend dat de wachttijd aan de telefoon soms zo lang is. U kunt ons helpen! 

We zien dat heel veel telefoontjes eigenlijk niet bij de huisarts horen. Het zou ons erg helpen als u, voordat u ons belt, kijkt op Thuisarts.nl , Thuisarts.nl is een website opgezet door o.a. het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en bevat heel veel zinvolle informatie over ziek zijn en klachten. Als u Thuisarts.nl raadpleegt voor u belt zult u zien dat u goede en adequate adviezen krijgt.  In veel gevallen zult u niet meer hoeven bellen of de huisarts hoeven bezoeken.

Natuurlijk willen wij iedereen die dat wil op het spreekuur laten komen maar we zien dat dat niet meer kan.  De wachttijden voor een afspraak lopen op, soms kunt u pas een aantal dagen later terecht (als een klacht niet spoedeisend is).  Dit is een ontwikkeling die bij praktisch iedere huisarts zichtbaar is. 

Helpt u ons door op Thuisarts.nl te kijken? 

SPOEDGEVALLEN

Bij levensbedreigende aandoeningen belt u: 112

Dit nummer is alleen voor medische spoed, maak er verantwoord gebruik van.

Spoed buiten praktijkuren: Voor dringende medische problemen 's avonds, 's nachts en in het weekeinde kunt u zich wenden tot de Centrale Huisartsenpost.

LET OP: De Huisartsenpost is alleen voor spoedgevallen! 

U dient van tevoren een afspraak te maken via  088 8765151   

HERHAALRECEPTEN & AFSPRAKEN

Wilt u een afspraak maken of een herhaalrecept aanvragen? Dat kan via onderstaand formulier. Na ontvangst sturen wij u zo snel mogelijk een bevestiging via e-mail. Pas na deze bevestiging is uw aanvraag geldig. Gebruik dit formulier NIET voor spoedeisende zaken! 

U kunt ons ook mailen : infotenberge@ezorg.nl  


OUDERENZORG

Ouderenzorg richt zich op ingewikkelde gezondheidsproblemen. Het gaat dan vaak om meerdere ziekten en stoornissen op lichamelijk, geestelijk en/of sociaal gebied waardoor zelfstandig functioneren en de kwaliteit van het leven negatief beïnvloed wordt. Oudere mensen zijn niet perse zieke mensen. Maar de hoge leeftijd maakt wel kwetsbaar. Kwetsbaarheid is eigenlijk een wankel evenwicht. Als er één ding fout gaat kunnen de gevolgen groot zijn op meerdere terreinen. De huisarts vindt het heel belangrijk om uw situatie goed en tijdig in kaart te brengen en met u te bespreken. Zo kunnen problemen vroeg herkend worden en kan de huisarts u helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven


REIZIGERSADVISERING

Huisarts Ten Berge heeft zich gespecialiseerd in het geven van reizigersadvies. Dit is in samenwerking met apotheek Rutten (ook gevestigd in Gezondheidscentrum MensZorg). U krijgt een advies op maat, rekeninghoudend met evt. chronische aandoeningen en de andere medicijnen die u gebruikt. U kunt hiervoor bellen met de assistente of dit reisanamneseformulier uitprinten, invullen en inleveren. Wij vragen u uw e-mailadres op het formulier te vermelden voor een soepele afhandeling. 
RIJBEWIJSKEURING

U kunt binnen de praktijk terecht voor het laten afnemen van een rijbewijskeuring. Mensen van 75 jaar en ouder moeten zich medisch laten keuren om hun rijbewijs te behouden. De rijbewijs- of medische keuring is bedoeld om vast te stellen of iemand lichamelijk en geestelijk voldoende gezond is om veilig en zelfstandig een voertuig te kunnen besturen.

Houdt u er rekening mee dat de wachttijd bij het CBR enkele maanden is. Wij versturen uw aanvraag digitaal naar het CBR waardoor deze snel in behandeling wordt genomen. 

U kunt hiervoor bellen met de assistente.


NHG Praktijkaccreditering


Onze praktijk is geaccrediteerd. Accreditatie is het kwaliteitskeurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Dit keurmerk toont aan dat een praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen en constant werkt aan kwaliteitsverbetering. Op deze manier zorgt onze praktijk ervoor dat de huisartsenzorg die wij verlenen optimaal is en blijft. 

©2022 Huisartsenpraktijk ten Berge, Eindhoven
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin